Sản phẩm‎ > ‎

Bánh xe phi 100 | Bánh xe inox | Bánh xe chịu nhiệt | Bánh xe dẫn điện

Bánh xe đẩy Colson lựa chọn đường kính bánh xe phi 100 bề rộng 32mm ( 4in x 1-1/2in) đa dạng vật liệu bánh xe bao gồm : bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su performa, bánh xe chịu nhiệt độ cao, bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe dùng cho trang thiết bị y tế. Các kiểu càng lắp bánh xe phi 100 : càng inox 304, càng mạ kẽm, lắp trục ren, lắp tấm. Bánh xe chịu tải trọng từ 82kg đến 136kg/bánh. Bánh xe đẩy hàng Colson bảo hành 12 tháng.

Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện

 Bánh xe cao su xoay tải 122kg

 Bánh xe cao su cố định tải 122kg

 Bánh xe cao su có khóa tải 122kg

 Bánh xe Nylon có khóa tải 122kg

Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện

 Bánh xe Nylon xoay tải 122kg

 Bánh xe Nylon cố định tải 122kg

 Bánh xe PU có khóa tải 122kg

 Bánh xe PU cố định tải 122kg

Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe cao su, bánh xe Nylon, bánh xe dẫn điện
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su

 Bánh xe PU xoay tải 122kg

 Bánh xe cao su có khóa càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe cao su cố định càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe cao su xoay càng inox 304 tải 136kg

Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su

 Bánh xe PU có khóa càng inox 304 tải 114kg

 Bánh xe PU cố định càng inox 304 tải 114kg

 Bánh xe PU xoay càng inox 304 tải 114kg

 Bánh xe Nylon có khóa càng inox 304 tải 136kg

Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson

 Bánh xe Nylon xoay càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe Nylon cố định càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe nhựa chịu nhiệt xoay càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe nhựa chịu nhiệt cố định càng inox 304 tải 136kg

Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson

 Bánh xe nhựa chịu nhiệt xoay khóa càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe cao su càng nhựa STO xoay tải 80kg

 Bánh xe cao su càng nhựa STO xoay khóa tải 80kg

 Bánh xe cao su càng nhựa STO trục ren tải 80kg

Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson

 Bánh xe cao su càng nhựa STO trục ren có khóa tải 80kg

 Bánh xe PU đôi CPT trục ren có khóa tải 100kg

 Bánh xe PU đôi CPT trục ren tải 100kg

 Bánh xe cao su dẫn điện cố định tải 114kg

Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson
Bánh xe phi 100, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su Colson

 Bánh xe cao su dẫn điện xoay tải 114kg

 Bánh xe cao su dẫn điện xoay khóa tải 114kg

 Bánh xe nhựa chịu nhiệt xoay tải 136kg

 Bánh xe nhựa chịu nhiệt cố định tải 136kg