Sản phẩm‎ > ‎

Bánh xe phi 125 | Bánh xe PU | Bánh xe Nylon | Bánh xe cao su

Bánh xe phi 125mm Colson, đường kính bánh xe 125 bề rộng 32mm ( 5in x 1-1/2in) đa dạng vật liệu cho quý khách lựa chọn : bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su performa, bánh xe chịu nhiệt độ cao. Đa dạng kiểu càng bánh xe : càng inox 304, càng mạ kẽm, lắp trục ren, lắp tấm. Bánh xe đẩy chịu tải từ 82kg đến 136kg/bánh. Bánh xe đẩy hàng Colson bảo hành 12 tháng.

Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox

 Bánh xe cao su xoay tải 122kg

 Bánh xe cao su cố định tải 122kg

 Bánh xe cao su có khóa tải 122kg

 Bánh xe Nylon có khóa tải 122kg

Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox

 Bánh xe Nylon xoay tải 122kg

 Bánh xe Nylon cố định tải 122kg

 Bánh xe PU có khóa tải 122kg

 Bánh xe PU cố định tải 122kg

Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox

 Bánh xe PU xoay tải 122kg

 Bánh xe cao su có khóa càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe cao su cố định càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe cao su xoay càng inox 304 tải 136kg

Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox

 Bánh xe PU xoay càng inox 304 tải 114kg

 Bánh xe PU có khóa càng inox 304 tải 114kg

 Bánh xe PU cố định inox 304 tải 114kg

 Bánh xe Nylon có khóa càng inox 304 tải 136kg

Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe dẫn điện, bánh xe cao su lắp lỗ giữa
Bánh xe phi 125, bánh xe dẫn điện, bánh xe cao su lắp lỗ giữa

 Bánh xe Nylon xoay càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe Nylon cố định càng inox 304 tải 136kg

 Bánh xe dẫn điện lắp lỗ giữa có khóa tải 114kg

 Bánh xe chống tĩnh điện lắp lỗ giữa tải 114kg

Bánh xe phi 125, bánh xe dẫn điện, bánh xe cao su lắp lỗ giữa
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox

 Bánh xe kháng tĩnh điện lắp trục trơn tải 114kg

 Bánh xe cao su càng nhựa STO xoay tải 100kg

 Bánh xe cao su càng nhựa STO xoay khóa tải 100kg

 Bánh xe cao su càng nhựa STO trục ren tải 100kg

Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe PU, bánh xe Nylon, bánh xe cao su, bánh xe inox
Bánh xe phi 125, bánh xe dẫn điện, bánh xe cao su lắp lỗ giữa

 Bánh xe cao su càng nhựa STO trục ren có khóa tải 100kg

 Bánh xe PU đôi CPT trục ren có khóa tải 100kg

 Bánh xe PU đôi CPT trục ren tải 100kg

 Bánh xe ESD lắp trục trơn có khóa tải 114kg