Sản phẩm‎ > ‎

Bánh xe đẩy cao su

Bánh xe đẩy cao su Performa

Trong thập niên 1990, Colson đã đưa vào sản xuất bánh xe đẩy cao su Performa ( Cao su nhân tạo ). Loại bánh xe đẩy mới này do kết hợp được các ưu điểm của cả hai loại vỏ bánh xe cứng chắc và mềm dẻo, đã phá vỡ các nguyên tắc thiết kế bánhxe đẩy thông thường. Bánh xe đẩy Performa cung cấp cho người sử dụng đồng thời cả tính dễ lăn và dễ xoay của loại bánh xe đẩy hàng vỏ cứng và tính lăn nhẹ và lăn êm của vỏ bánh xe đẩy loại mềm dẻo. Điểm đặc biệt của bánh xe đẩy hàng cao su Performa lăn không để vết đen trên sàn và không bị lão hóa cao su.

Bánh xe đẩy cao su, bánh xe cao su, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng, bánh xe các loại, bánh xe cao su đúc, bánh xe inox, bánh xe đẩy inox
Bánh xe đẩy cao su, bánh xe cao su, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng, bánh xe các loại, bánh xe cao su đúc, bánh xe inox, bánh xe đẩy inox
Bánh xe đẩy cao su, bánh xe cao su, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng, bánh xe các loại, bánh xe cao su đúc, bánh xe inox, bánh xe đẩy inox
Bánh xe đẩy cao su, bánh xe cao su, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng, bánh xe các loại, bánh xe cao su đúc, bánh xe inox, bánh xe đẩy inox

 Đặt tính kỹ thuật bánh xe đẩy cao su Performa

 Bánh xe đẩy cao su Performa, bánh xe đẩy chịu tải từ 82kg đến 122kg/bánh - Cố định

 Bánh xe đẩy cao su Performa, bánh xe đẩy chịu tải từ 82kg đến 122kg/bánh - Xoay

 Bánh xe đẩy cao su Performa, bánh xe đẩy chịu tải từ 82kg đến 122kg/bánh - Xoay khóa

Bánh xe đẩy cao su, bánh xe cao su, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng, bánh xe các loại, bánh xe cao su đúc, bánh xe inox, bánh xe đẩy inox
Bánh xe đẩy cao su, bánh xe cao su, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng, bánh xe các loại, bánh xe cao su đúc, bánh xe inox, bánh xe đẩy inox
Bánh xe đẩy cao su, bánh xe cao su, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng, bánh xe các loại, bánh xe cao su đúc, bánh xe inox, bánh xe đẩy inox
Bánh xe đẩy cao su, bánh xe cao su, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng, bánh xe các loại, bánh xe cao su đúc, bánh xe inox, bánh xe đẩy inox

Bánh xe đẩy cao su Performa, bánh xe chịu tải từ 158kg đến 304kg/bánh - Cố định

Bánh xe đẩy cao su Performa, bánh xe chịu tải từ 158kg đến 304kg/bánh - Xoay

Bánh xe đẩy cao su Performa, bánh xe chịu tải từ 158kg đến 304kg/bánh - khóa Bên

Bánh xe đẩy cao su Performa, bánh xe chịu tải từ 158kg đến 304kg/bánh - Khóa toàn bộ