Sản phẩm‎ > ‎

Bánh xe đẩy giảm xóc

Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng

Bánh xe đẩy giảm xóc nhằm bảo vệ hàng hóa trên xe đẩy khỏi rung xóc khi di chuyển. Tiếng ồn giảm nhờ cụm lò xo đôi giảm xóc của bánh xe đẩy hàng. Thường sử dụng trong các nơi có yêu cầu cao về độ ổn định kể cả khi gặp các vật cản khi di chuyển. Dùng phù hợp cho thiết bị y tế di động, thiết bị công nghệ thông tin, hàng hóa có yêu cầu chống rung xóc, thiết bị nâng sửa chữa máy bay. Bánh xe đẩy Colson bảo hành 12 tháng.

 BÁNH XE ĐẨY GIẢM XÓC LÒ XO ĐÔI

BÁNH XE ĐẨY GIẢM CHẤN, BÁNH XE PU CHỊU TẢI TỪ 450KG ĐẾN 500KG/BÁNH

Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng

Đặt tính kỹ thuật bánh xe đẩy PU giảm xóc lò xo đôi

Bánh xe đẩy PU giảm xóc lò xo đôi - Loại cố định

Bánh xe đẩy PU giảm xóc lò xo đôi - Loại xoay

Bánh xe đẩy PU giảm xóc lò xo đôi - Loại xoay khoá

BÁNH XE ĐẨY GIẢM CHẤN, BÁNH XE ĐẨY CAO SU CHỊU TẢI TỪ 350KG ĐẾN 500KG/BÁNH

Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng

Đặt tính kỹ thuật bánh xe đẩy cao su giảm xóc lò xo đôi

Bánh xe đẩy cao su giảm xóc lò xo đôi - Loại cố định

Bánh xe đẩy cao su giảm xóc lò xo đôi - Loại xoay khoá

Bánh xe đẩy cao su giảm xóc lò xo đôi - Loại xoay

BÁNH XE ĐẨY GIẢM XÓC ĐỆM KÍN LÒ XO ĐÔI

 BÁNH XE ĐẨY GIẢM CHẤN ĐỆM KÍN LÒ XO, BÁNH XE PU CHỊU TẢI 450KG ĐẾN 500KG/BÁNH

Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng

Đặt tính kỹ thuật bánh xe đẩy PU giảm xóc đệm kín lò xo

Bánh xe đẩy PU giảm xóc đệm kín lò xo đôi - Loại cố định

Bánh xe đẩy PU giảm xóc đệm kín lò xo đôi - Loại cố định

Bánh xe đẩy PU giảm xóc đệm kín lò xo đôi - Loại xoay khoá

BÁNH XE ĐẨY GIẢM XÓC ĐỆM KÍN LÒ XO, BÁNH XE ĐẨY CAO SU CHỊU TẢI 350KG ĐẾN 400KG/BÁNH

Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy giảm xóc, bánh xe lò xo, bánh xe đẩy giảm chấn, bánh xe đẩy lò xo, bánh xe đẩy chống rung, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng

Đặt tính kỹ thuật bánh xe đẩy Cao su giảm xóc đệm kín lò xo

Bánh xe đẩy giảm xóc đệm kín lò xo đôi cao su - Loại cố định

Bánh xe đẩy giảm xóc đệm kín lò xo đôi cao su - Loại xoay

Bánh xe đẩy giảm xóc đệm kín lò xo đôi cao su - xoay khoá